image

Általános Corporate Finance szolgáltatások

Equilor Corporate Finance a következő szolgáltatásokat nyújtja:

 • pénzügyi modellek és vállalatértékelések elkészítése
 • üzletvitel átvilágítása
 • a társaság átstrukturálása
 • egyéb vállalati pénzügyek tanácsadás

Pénzügyi modellek és vállalatértékelések elkészítése

Az Equilor vállalati tanácsadás széleskörű értékelési és pénzügyi modellezési gyakorlattal rendelkezik, így ügyfeleinek a legmagasabb szintű független üzletértékelési szolgáltatásokat nyújtja. Szakértőink sikeres stratégiák kialakításával támogatják a döntéshozókat és megtervezik az erőforrások hatékony allokációját a szervezeten belül. Szofisztikált és korszerű modellezési és értékelési módszertanok alkalmazásával pénzügyi modelleket készítünk abból a célból, hogy ügyfeleink képesek legyenek előrejelezni a tőkeallokációs döntéseik eredményeit.

Továbbá részletes, alapos üzletértékelési jelentéseket készítünk a menedzsment számára, biztosítva, hogy a kapott bizalmas információk ne kerülhessenek illetéktelen kezekbe. Ezek a jelentések az eszközök vásárlása és eladása során segítséget nyújtanak.

Értékelési eljárásaink megfelelnek a nemzetközileg elfogadott értékelési módszertanoknak.

 • Diszkontált cash-flow módszer (vagy jövedelem-alapú módszerek)
 • Összehasonlító módszer (vagy piaci összehasonlító módszer)
 • Nettó eszközérték módszer (eszközértékelés)

Az Equilor vállalati tanácsadás értékelési és pénzügyi modelljei a vállalat hosszú távú működésének alapos megismerésén és megértésén nyugszanak, amivel hozzájárulnak a vállalat tevékenységének segítéséhez és nehezebb működési környezetben való működéséhez is.

Cégátvilágítás

A ?cégátvilágitás? egy vizsgálati folyamat a társaság felvásárlási, alapítási, átstrukturálási vagy egyéb hasonló tranzakcióra vonatkozóan. Elemezzük az üzleti modellt és a meghatározó üzleti módszereket, megvizsgáljuk a múltbeli, jelenbeli és a közeli jövő üzletmenetének fontosabb tényezőit és meghatározzuk a javasolt tranzakciókból várható hasznokat és kötelezettségeket. Az átvilágítás eredménye képessé teszi a döntéshozókat, hogy jól informáltak legyenek a pénzügyi döntések kapcsán.

A társaság átstrukturálása

Az átstrukturálási folyamat legfőbb célja, ösztönzője az igény az üzletérték növelésére a hatékonyság javításával, a likviditás és fizetőképesség biztosításával, az üzleti célok és a piaci trendek egyeztetésével, tőke és források felszabadításával a nem meghatározó üzletágak eladása során, vagy a társaság attraktivitásának növelése a stratégiai befektetők számára. Tapasztalt szakembereink a kívánt cél elérésének érdekében a következőkre koncentrálnak:

 • A társaság eszközportfóliójának ás szervezeti struktúrájának átvizsgálása
 • Ajánlások megfogalmazása, amik összhangban vannak a vezetői információs rendszer optimalizálásával
 • A nemzetközi sztenderdeknek megfelelő menedzsment-eljárások bevezetése
 • Az ügyféltársaság sajátos jellegzetességeinek figyelembevétele

Tartós befektetési számla

Nyisson TBSZ számlát és takarítsa meg adójának 100%-át! 5 éves időszakot követően nyereségének teljes adóját megspórolhatja.

Részletek

Kövesse a piaci eseményeket és szakértőink írásait!

A legfrissebb hírek mellett piaci reakciókat, szakmai véleményeket és szubjektív elemzéseket is olvashat szakértőink tollából az Equilor Blogon.

Részletek

Equilor alapkezelő

Kiemelkedő hozamok alacsony kockázatvállalás mellett. Kezelt alapjaink a különböző kategóriákban rendre az élbolyan találhatóak a hozamok tekintetében. Ismerje meg alapjainkat!

Részletek